user logout  Port  Vote  Onlineเข้าชม

                        

เลือกภาษาที่ต้องการแปล Select language Translate

ติดต่อการโฆษณากับวู๊วันซีโร่เอทชอพดอทคอมสอบถามที่09-4421-8789 webmaster@wow108shop.comส่วนหนังสือEbookกดซื้อได้เลย

 

ข่าวสารwow108shop.com Admin

สุดยอดการประกวดSMEแห่งชาติครั้งที่11ประจำปี2562 ผลงานบริษัท วู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด ครั้งที่ 2 รางวัลStart upแห่งชาติ 2 ปีซ้อน รางวัลกลุ่มธุรกิจ สร้างสรรค์และออกแบบ

บริษัท wow108shop.co.ltd หนึ่งในstartupแห่งชาติ 2019 รางวัลสองปีซ้อนจากปี2018 wow108shop.com บริษัท วู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด รางวัลกลุ่มธุรกิจ สร้างสรรค์และออกแบบ สุดยอดผู้ให้บริการเว็บไซต์และแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อยืดT-shirt wow108 ผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียว ลิขสิทธิ์Logo อันโด่ดเด่น จาก สสว.ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 มั่นใจศักยภาพผู้ได้รับรางวัล เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยสู่สากล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 128 รางวัล โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) และดร.พาณิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับรางวัลว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการเป็นภารกิจเร่งด่วนมาโดยตลอด เนื่องจาก SME คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย สสว. เป็นศูนย์กลางประสานการทำงานและเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม SME อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาให้เติบโตจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนบทบาทของ SME ให้มีความชัดเจน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยอีกว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติและรางวัล SME Start up โดย สสว. นั้น เป็นเสมือนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสู่การเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้เติบโต เข้มแข็ง พร้อมรองรับการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นฟันเฟือนเศรษฐกิจสำคัญของประเทศต่อไป “ในวันนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่ผมได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการ SME ต้นแบบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ พร้อมเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ SME อื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกรับรางวัล ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มุ่งมั่นและพยายามต่อไป ซึ่งเวทีการประกวดนี้เปิดกว้างให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของผู้ประกอบการ” นายสุริยะกล่าว นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจอย่างหนึ่งของ สสว. คือ ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา สสว. ให้ความสำคัญกับภารกิจการสรรหา SME เพชรน้ำดีไทย ซึ่งบนเวทีการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติและรางวัล SME Start up สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจและมีธรรมาภิบาลให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสามารถต่อยอดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับรางวัลสู่เวทีการค้าในระดับสากล“สสว. มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับรางวัลมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการ SME ไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล พร้อมเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” นายสุวรรณชัย กล่าว การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2549 โดยสสว. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุดยอด SME เพชรน้ำดีไทย 11 ปี แห่งความมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืน” มีผู้ประกอบการ SME ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ทั้งสิ้น 52 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จำนวน 8 ราย รางวัล SME ดีเด่น จำนวน 29 ราย และรางวัลมาตรฐาน SME” จำนวน 15 ราย จากผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,581 รายส่วนการประกวดรางวัล SME Start up จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2560 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ ไม่เกิน 3 ปี แต่มีศักยภาพโดดเด่น ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีผู้ประกอบการ SME ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ทั้งสิ้น 76 ราย แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล รางวัล “สุดยอด SME Start up” จำนวน 23 ราย และรางวัล “มาตรฐาน SME Start up” จำนวน 53 ราย จากผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,059 ราย

โดยคุณ ตรีกร อินทจาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทวู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด ขึ้นรับรางวัล กลุ่มธุรกิจ สร้างสรรค์และออกแบบ จากท่าน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีอุตสหกรรมมาเป็นเกรียติมอบรางวัล Start upแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรี ทางบริษัท wow108shop.co.ltdขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

https://www.posttoday.com/pr/598399

https://www.m2fnews.com/news/money/38659?preview=true

https://workpointnews.com/2019/08/23/the-best-sme-thailand-11/

https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/65367

https://www.thaipr.net/business/950093

https://www.ryt9.com/si/prg/3031975

http://www.movieonfilm.com/news.php?news=1908700&h=25

http://www.lokwannee.com/web2013/?p=372257

https://www.brickinfotv.com/news/16749/

งานวันนี้ภาพบรรยากาศสวยงามมาก โดยมีทั้งแสงสีเสียงจำลอง Aurora แสงเหนือเป็นHighlightของงาน อีกทั้งคุณ ศรีริต้า เจนเซ่น ดารานักแสดงนางเอก ช่อง3ก็มาร่วมรับรางวัลอัน ทรงเกรียติ SMEแห่งชาติด้วยเช่นกัน โดยมีสื่อมวลชน หลากหลายช่องมาทำข่าวกันไม่ว่าช่องไหนๆก็มาเรียกได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่จริงๆ และทางเราก็ไม่พลาดที่จะขอร่วมถ่ายภาพกับคุณ ศรีริต้า เจนเซ่นไว้เป็นที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีด้วยกัน โดยบริษัทได้ขอนำภาพบรรยากาศมาลงข่าวสารให้ท่านสมาชิกได้ชมกัน และหวังว่าบริษัทจะได้รางวัลในปีต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ บก.ข่าวwow108TV ก็จะนำภาพสื่อดีๆมาแบ่งปันอีกแน่นอนครับ ที่พลาดไม่ได้คือบริษัทได้ผลิต เสื้อยืด WOW108 T-Shirt สีพิเศษ เทคนิคพิเศษ Highdensity Plastisol oil Base color/ Foil/Sparkle/Slide สี Aurora พิเศษตอนรับงานนี้ โดยผลิตสั่งได้ตลอด S,M,L,XL ราคาเดียว 1,599 บาท สนใจสอบถามได้ที่ line:wow108shop หรือ 094-4218789 หรือแวะมาชมร้านได้ที่ห้างซีคอนสแควร์บางแค ชั้น 2 SEASON ZONE S270 ROOM เปิดให้บริการจำน่ายสินค้า บริษัทและผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ wow108shop.com รางวัลกลุ่มธุรกิจ สร้างสรรค์และออกแบบ "WE ARE THE BEST PROVIDER SERVICE WEBSITE” We provide you with excellence customer service. We create website and promote your products & brands online. Our service help increase your traffic and revenues. So, we can engage both local and international customers with quality, reliable service and budget-friendly. Moreover, our website can translate up to 103 languages on "one click". Additionally, we strenthen our brand image via fashion (T-shirt with wow108) and life style (coffee) and more..under wow108shop.co., Ltd.

Load Ebook-รายชื่อผู้ได้รับรางวัลSMEแห่งชาติปี2019อื่นๆได้ที่นี้ครับ CICK! เลย

LoadใบสมัครPartner register รายละเอียด

SME start up 2018 มาตรฐานแห่งชาติ wow108shop.co.,Ltd บริษัทวู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด คุณตรีกร อินทจาร รางวัลกลุ่มธุรกิจ สร้างสรรค์และออกแบบ

รางวัล SME start up 2018 มาตรฐานแห่งชาติ wow108shop.co.,Ltd บริษัทวู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด คุณตรีกร อินทจาร ผู้บริหาร wow108shop.com ขึ้นรับรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ในงานสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่10 ประจำปี2561 จัดโดย สสวและสถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ โดยมีท่านผอ.สสว และ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสหกรรม นายอุตตม สาวนายน ขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกระดับชาติในการประกอบการธุรกิจ SME ที่ได้รับผ่านการประกวดจากหน่วยงานผ่าน TQM ในการประเมินคุณภาพระดับสากลแห่งชาติ ในงานนี้บริษัทมีได้รับรางวัลประจำปี2018 บริษัทวู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัดในงาน SME one Fest จัดโดยสสว. ได้รับเชิญให้บันทึก video ออกอากาศ เกี่ยวกับธรุกิจ ฯ ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยมีประชาชนร่วมงานกิจกรรม ส่งเสิรมธรุกิจ SME มากมาย

งานSME one Fest 6-9 ก.ย 2561 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แห่งชาติ บริษัท วู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด start up 2018 แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนุกในงาน โดยแจกเสื้อ และแก้วน่ำ โลโก้บริษัทลิขสิทธิ์แก่ผู้โชคดี 10รางวัล

SME one Fest ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แห่งชาติ บริษัท วู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด start up 2018 แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมแจกของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมสนุกในงาน โดยแจกเสื้อ และแก้วน้ำ โลโก้บริษัทลิขสิทธิ์แก่ผู้โชคดี 10รางวัล wow108shop.com โดยคุณ ตรีกร อินทจาร ผู้บริหารจับฉลากให้แก่ผู้โชคดีมีรายชื่อต่อไปนี้ จับรางวัลงาน sme แก้ว5รางวัล เสื้อ5รางวัล รายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้นะครับ เราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกทั้งหมด 46รายนะครับ ผู้โชคดีได้รับเสื้อ 5 รางวัล จากบริษัท วู๊วันซีโร่เอทชอพ จำกัด

ปี2019ทางบริษัทได้พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อยืดแบรนด์wow108 เพื่อขยายงานธุรกิจในอนาคต เราได้วางระบบช่องการจัดจำหน่าย ทั้งภายในและต่างประเทศไว้ในอีก3-5ปีข้างหน้า เชิญร่วมเป็นธุรกิจเดียวกันกับเราได้แล้ววันนี้ ในงาน All FOR MEN 23-28 ก.ค 2562 บริษัทได้ออกบูทจัดแสดงสินค้าตัวใหม่ WOW108 T-SHIRT NEW Collection ได้รับลิขสิทธิ์ โลโก้เครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อย โดยได้นำแบรนด์เสื้อยืดและรับงานสกรีน เทคนิคพิเศษเฉพาะwow108นำเสนอ ได้จัดทำเสื้อยืดด้วยวัสดุที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ลูกค้าสามารถเลือกเกรดเสื้อแบรนด์เนม JOCKEY PIMA COTTON 100%เส้นใยที่ดี นุ่มที่สุดจากU.S.A มาสกรีน และเรามีสโลแกน "ที่หนึ่งที่สุดแห่งความประทับใจ มอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ" เพื่อเป็นของขวัญให้คนพิเศษเช่นคุณ โดยบริษัทมุ่งหวังว่าที่จะทำแต่สิ่งดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ อีกทั้งเรายังมีแก้วกาแฟและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย บริษัทวู๊วันซีโร่เอทชอพ ยังได้เปิดรับสมัครตัวแทน และ รับสมัครPartner ออกบูทหรือจำหน่ายสินค้าทั้งเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์อื่นๆของเรา ในการประกอบธุรกิจร่วมกับเรา รายได้ส่วนแบ่งตัวแทนจะได้รับ 30% สนใจสมัครตัวแทนwow108shop โทร.094-4218789 Line:wow108shop หรือท่านสามารถแวะมาชมร้านwow108shop ได้ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ชั้น 2 ROOM S270 (Zone 7)จำหน่ายสินค้าของที่ระลึก เสื้อยืดและ รับปรึกษา งานสกรีน เว็บไซต์ ได้ทุกวันเวลาทำการเปิดให้บริการทั่วไป

คุณตรีกร อินทจารผู้บริหารwow108shop.comได้เจรจาแนวทางธรุกิจเพื่อขยายงานบริหารwow108shop.co,ltdผู้ถือหุ้นและการลงทุน

วันที่26เมษายน2561 Mr.JIM เดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาเจรจาทางธุรกิจและฟังแนวทางการบริหาร เกี่ยวกับบริษัทและกิจการในการลงทุน ผู้ถือหุ้นและการประกอบ กิจการบริษัท ว่ามีแนวโน้มทิศทางและการขยายงานไปต่างประเทศ โดยMr.JIMยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนและมองหาผู้ร่วมทุนระยะยาวกับบริษัทในยุค ธุรกิจ4.0 ใน ปัจจุบันมีการเชื่อมโยงและเป็นระบบมากขึ้น โดยมองว่าการสร้างแบนรด์ให้ติดตลาดต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระบบ และเราหวังว่าMr.JIMจะตอบรับข้อตกลงในไม่ช้านี้ โดยทางบริษัทจะมีแนวทาง ธรุกิจรองรับไว้แล้วในอนาคต

WOW108SHOPรับจัดทำเว็บไซต์ร้านค้าทุกชนิดโฆษณาสินค้าหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ร้านค้าห้างร้านบริษัท

Cick File รายละเอียดใบสมัครร่วมเป็นPartner register wow108shopภาษาไทย

บริษัทwow108shop.co,ltd เปิดรับสมัคร Partner Register wow108shopทั่วโลกจำนวนจำกัดเพื่อมาเป็นทีมงาน ส่วนสมัครPartner register wow108shop ท่านสามารถสมัครโดยติดต่อผ่านบริษัทเราโดยตรง จากนั้นท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของเรา ในการรับสมัครสมาชิกใช้งานเพจได้ทั่วโลกและมี ค่าตอบแทนตามจำนวนสมาชิกของท่านที่หามาโดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ในตามหนังสือสัญญาPartner register wow108shop

โลกกำลังเปลี่ยนไปเว็บไซต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่จะมีสักกี่เว็บไซต์ที่จะตอบสนองความเป็นตัวเองและตอบโจทย์ร้านค้าท่านได้ทั้งOff LineและOn line หากในอนาคตทุก คนหันมาสนใจทำงานอดิเรกมากขึ้น หารายได้เสริม อยากมีร้านค้าเป็นของตนเองโดยอาศัยเพียงเว็บไซต์ในการเปิดร้าน ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือถ้ามีก็เป็นการทำงานอย่าง สมบรูณ์แบบทั้งหน้าร้านจริงและหน้าร้านออนไลน์ไว้แสดงผลสินค้าร้านค้าท่านไว้ Updateรายการสินค้าให้ลูกค้าชมเว็บไซต์ หากคนตกงานมากขึ้นในอนาคตโลก การเปิดเว็บไซต์ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นProfileร้านของเราเองแทนที่จะไปทำงานเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต หรืออย่างน้อยระบบAI ต่างๆพัฒนาเข้ามา ในชีวิตประจำวันทุกรูปแบบ เราก็ยังอาศัยการปรับตัวจึ่งอยู่ได้ในอนาคต

คุณตรีกร อินทจารผู้บริหารwow108shop.com ออกบูทกับSME ONE FEST 2019 และ MBK มาบุญครองCENTER

โดยในงานมีร้านค้าห้างร้านบริษัทมาร่วมกันออกบูทมากมาย ทางบริษัท วู๊วันซีโร่เอทชอพ ได้นำเสื้อยืดแบรนด์ เทรนใหม่ สกรีนมาเปิดตัวทั้งแจกและลดราคาในงาน มากมายให้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วมาช้อป โดยผู้จัดงานได้นำ SME และ OTOP สินค้ามาแสดงสินค้าในใจกลางเมือง กทม ตั้งแต่ 12 ก.ย 2562- 15 ก.ย 2562 ทีผ่านมา มีชาวต่างชาติให้การตอบรับ สินค้า T-Shirt wow108 อย่างดีเป็นจำนวนมาก ทางบริษัท ขอขอบคุณทางทีมงานจากหน่วยงานด้านๆ มา ณ โอกาสนี้ wow108shop.com จะยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าให้ไปสู่ตลาดโลกในไม่ช้า อย่างมีมาตรฐานและสากล

Cick File รายละเอียดใบสมัครเปิดร้านค้า

📌 รับสมัครทำร้านบนเว็บไซต์wow108shopให้ฟรีใช้ฟรี 1ปี. Serviceของเรามีอะไรบ้างมาดูกันว่าคุ้มยังไง กรณีจองชื่อโดเมนเอง อย่างน้อย 300 -400 บาทขึ้นไปต่อปี ย้ำว่ารายปี ราคานี้ทั่วๆไป โดเมนแพงก็มีชื่อดีๆราคาล้านถึงหลายๆล้านบาท จ้างคนทำเว็บไซต์เอง อย่างน้อยๆ 3,500- 10,000 บาทขึ้นไป เวลามีปัญหาไม่มีแก้ให้ ต้องจ่ายเพิ่มหาคนมาดูแลต่อ แก้ไขงาน แล้วแต่ระบบ window ภาษาที่ใช้งานอีกมากมาย เช่า Host Domain server 1,500บาท เป็นอย่างน้อย ไร้คนดูแลต้องไปจ้างเอา หรือต้องจ่ายเพิ่มอีกมากมาย ระบบหลังร้านก็ไม่มี ได้เพจเปล่าๆ ไม่มีอะไร ไม่มีคนตามดูแล ไม่มีคนจัดทำโลโก้ ไม่มีใครดึง Facebook ไม่มีใครลงyoutube ไม่มีคนดึง google map การดูแลของบริษัทจะตอบโจทย์ความพอของท่านรึป่าว ในงบเพียงปี1,000บาท คุ้มหรือไม่ท่านตัดสินใจเอาแถมใช้ฟรี Free อีกในปีแรก เรายินดีจัดทำให้ทุกร้านค้า ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปของเรา สร้างแยกเพจ จัดการดูแลให้ครบ 📌 รับสมัครทำร้านบนเว็บไซต์ให้ฟรีใช้ฟรี 1ปี.ใช้เพียงEmailสมัครเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่าย.1.ฟรีออกแบบภาพหน้าร้านโลโก้ ภาพหน้าร้าน 2.ฟรีทำเว็บไซต์ร้านค้าแยกเพจร้านเป็นของตนเอง สนใจสอบถามline:wow108shop Phone 094-4218789 🏆👇 📌 รับสมัครทำร้านบนเว็บไซต์ให้ฟรีใช้ฟรี 1ปี.

แจ้งข่าวสมาชิกผู้ทำเว็บไซต์กับบริษัท ต่อไปร้านหรือสมาชิกท่านใดมีคุณภาพจากการตรวจสอบของAdminระบบเว็บไซต์ เช่นตรวจสอบความต่อเนื่องร้านค้ามีกิจกรรม การUpdateสินค้าต่อเนืองเป็นปรกติ มีมาตรฐาน มีคุณภาพเราจะติด เครื่องหมาย wowkeeper ให้ในร้านบนเว็บไซต์ เราจะQC Facebook,Line,Instagram ร้านให้ลูกค้าเราจะคัดเลือกติดเฉพาะร้านเท่านั้น ในปีนี้2017เรามอบเครื่องหมายรางวัลร้านยอดเยี่ยมให้กับ ร้านภักดิ์มรกดไทย เป็นร้านตัวอย่างยอดเยี่ยม ร้านแรกขอให้รวยๆเฮงๆครับ

ทุกวันนี้การเปิดร้านค้าออนไลน์ออกบูธในงานเทศกาลบนห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นมากมายล้วนมาจากผู้คนสนใจการเปิดร้านขายของตัวเองมากขึ้น

เว็บไซต์ส่วนบุคคลเกิดขึ้นมากมายพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกโซเชียล ภัยการโอนเงินออนไลน์ก็มากตามไปด้วยแม้จะสะดวกสบายในการซื้อและขายในระบบออนไลน์ แต่ก็มีผู้คนส่วนหนึ่งที่ยังนิยมการโอนเงิน ในรูปแบบ Offline(ATM,Cash)หรือการพบเจอลูกค้ากันเองในร้านค้า รับสินค้าและจ่ายกันโดยตรง เพื่อความสบายใจและได้เห็นสินค้าจริงๆก่อนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นจึงไม่อาจปฎิเสธการซื้อขายแบบ Offlineไปได้คาดว่าการซื้อขายแบบ Offline จะยังคงมีคู่กับระบบ Online ต่อไปในสินค้าที่มีราคาสูง เช่นการซื้อเพชรหรือทองคำ ถ้ายังไม่ได้ดูผลิตภัณฑ์ชิ้นงานนั้นๆก่อนที่ร้านค้าหรือในห้างสรรพสินค้า หากแต่ว่าจะมี การซื้อขายในเชิงธุรกิจของตลาดหุ้นแบบ Onlineต่อไป จึ่งขอเชิญชวน บริษัท ห้างร้านค้าและบุคคลทั่วไปที่มีร้านค้าอยู่แล้วและยังไม่มีร้านค้าตัวเอง ไม่มีเว็บไซต์ตัวเอง ว่างงาน ไม่มีเงินทุน มาใช้บริการเว็บไซต์หน้าร้านออนไลน์โฆษณาสินค้าที่ต้องการนำเสนอบนโลกออนไลน์ แบบofflineแสดงสินค้า ร้านค้า เชื่อมโยงลิงก์ เราได้นำเทคโนโลยีQR-codeมาใช้อีกด้วย

 
Copyright wow108shop.com 2016 By Inthajan Powered